TS25: Bengkel Pemantapan Kualiti Pendidik (PISMP)

Jawatankuasa Transformasi Sekolah (TS25) telah diundang menyampaikan maklumat berkaitan  TS25 dalam Bengkel Pemantapan Kualiti Pendidik (PISMP) anjuran Unit Pembangunan Akademik. Bengkel ini disertai oleh pelajar semester 2, 4 dan 6 PISMP. Slesi bengkel dikendalikan sepenuhnya oleh Rakan Elit TS25 dengan dibantu oleh pensyarah daripada jabatan yang terlibat.

Pelajar didedahkan dengan pengenalan TS25, objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan, pengenalan 3 part lesson dan diikuti dengan bengkel penyediaan RPH dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Penglibatan pelajar sangat aktif dan setiap kumpulan berjaya membentangkan hasil perbincangan dengan cemerlang.

  

June 2, 2018