RE IPG 2018

RE yang telah mengikuti kursus anjuran IPGM (2017) dan juga Kursus TOTTS25 Anjuran BPG (25 Feb. – 1 Mac 2018) di IAB Utara.

  1. Hjh. Norlidar binti Ab Hamid
  2. Dr. Muhammad Nidzam bin Yaakob
  3. Dr. Hjh. Noor Zila binti Md. Yusuf
  4. En. Bukhari bin Shafie
  5. Tn. Hj. Azhari bin Hamzah
  6. Pn. Suhartina binti Md Yusop
  7. Pn. Sumaiyah binti Abdul Rahman
  8. Pn. Hjh. Harlina binti Ishak
  9. Pn. Fadilah binti Othman
  10. Tn. Hj. Mohd Tarmizi bin Kassim
January 26, 2018