RE IPG 2018

RE yang telah mengikuti kursus anjuran IPGM (2017) dan juga Kursus TOTTS25 Anjuran BPG (25 Feb. – 1 Mac 2018) di IAB Utara. Hjh. Norlidar binti Ab Hamid Dr. Muhammad Nidzam bin Yaakob Dr. Hjh. Noor Zila binti Md. Yusuf En. Bukhari bin Shafie Tn. Hj. Azhari bin Hamzah Pn. Suhartina binti Md Yusop Pn. […]

Read More RE IPG 2018
January 26, 2018